To prawda, że aktualne przepisy pozwalają kierować jachtem żaglowym o długości kadłuba do 7,5 m oraz jachtem motorowym z silnikiem o mocy do 10 kW bez posiadania jakichkolwiek uprawnień. Należy jednak pamiętać o tym, że nie zdejmują one z osoby prowadzącej taki jacht odpowiedzialności za następstwa ew. wypadków wynikających z braku wystarczających umiejętności lub znajomości obowiązujących przepisów. Osoba prowadząca jacht, podobnie jak kierowca samochodu na drodze, odpowiada za bezpieczeństwo własnej jednostki i wszystkich członków załogi jak również za bezpieczeństwo innych jednostek i ich załóg poruszających się po danym akwenie.

Jeśli więc nie posiadasz jeszcze uprawnień do prowadzenia jachtu żaglowego lub motorowego, a pragniesz przeżyć swoją żeglarską przygodę bezpiecznie i odpowiedzialnie, poważnie rozważ możliwość zdobycia takich uprawnień.

Jeżeli jesteś miłośnikiem żeglarstwa, a nie posiadasz własnego jachtu, to innym, istotnym argumentem przemawiającym za tym, aby zdobyć dokument potwierdzający posiadane umiejętności, może być fakt, że większość firm czarterujących jachty w kraju i za granicą wymaga od sternika posiadania odpowiedniego patentu.