Poniżej znajduje się harmonogram kursów na stopień Sternik Motorowodny organizowanych w naszym Jacht Klubie w sezonie 2016 oraz informacja o opłatach związanych ze szkoleniem, egzaminem oraz wydaniem patentu.

Harmonogram

Nazwa Rozpoczęcie Zakończenie Egzamin
1/SM/2017 03.04.2017 r. 06.04.2017 r. 07.04.2017 r.
2/SM/2017 24.04.2017 r. 27.04.2017 r. 28.04.2017 r.
3/SM/2017 08.05.2017 r. 11.05.2017 r. 12.05.2017 r.
4/SM/2017 15.05.2017 r. 18.05.2017 r. 19.05.2017 r.
5/SM/2017 29.05.2017 r. 01.06.2017 r. 02.06.2017 r.
6/SM/2017 05.06.2017 r. 08.06.2017 r. 09.06.2017 r.
7/SM/2017 19.06.2017 r. 22.06.2017 r. 23.06.2017 r.
8/SM/2017 03.07.2017 r. 06.07.2017 r. 07.07.2017 r.
9/SM/2017 28.08.2017 r. 31.08.2017 r. 01.09.2017 r.
10/SM/2017 25.09.2017 r. 28.09.2017 r. 29.09.2017 r.
11/SM/2017 09.10.2017 r. 12.10.2017 r. 13.10.2017 r.

Opłaty

Zdobycie patentu sternika motorowodnego wiąże się z kosztem samego szkolenia, ale także przystąpienia do egzaminu oraz wydania dokumentu.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przewiduje zniżki dla uczniów i studentów.

Szkolenie

Cena kursu to 650 zł. W cenę wliczony jest podręcznik. Kwotę można wpłacić w całości lub w ratach, przelewem lub gotówką w kasie klubu.

Dla osób, które kończą kurs żeglarski w naszym Jacht Klubie, opłata za kurs motorowodny wynosi 450 zł.

Konto

Numer rachunku: PKO S.A. 32 1240 4908 1111 0000 5357 9197

Egzamin

Podejście do egzaminu, składającego się z części teoretycznej i praktycznej, składanego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, kosztuje 250 zł.

Dla uczniów i studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, przewidziana jest zniżka 50% i w takim przypadku koszt egzaminu to 125 zł.

Opłata wnoszona jest gotówką, w dniu egzaminu, sekretarzowi komisji egzaminacyjnej. Prosimy nie przelewać opłaty za egzamin na konto Klubu.

Wydanie patentu

Koszt wydania patentu to 50 zł.

Uczniom i studentom, którzy nie ukończyli 26 roku życia, po przedstawieniu oryginału ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej przysługuje zniżka 50%. Wówczas koszt wydania patentu to 25 zł.

Opłatę wnosi się na konto Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, na konto wskazane we wniosku wygenerowanym on-line. Cała procedura wydania patentu oraz wymagane dokumenty jakie należy przesłać, zostały opisane jest na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Zobacz też
Dowiedz się więcej o procedurze uzyskania patentu sternika motorowodnego w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego