Poniżej znajduje się harmonogram kursów na stopień Sternik Motorowodny organizowanych w naszym Jacht Klubie w sezonie 2019 oraz informacja o opłatach związanych ze szkoleniem, egzaminem oraz wydaniem patentu.

Harmonogram

Nazwa Rozpoczęcie Zakończenie Egzamin
1/SM/2019 08.04.2019 r. 11.04.2019 r. 12.04.2019 r.
2/SM/2019 20.05.2019 r. 23.05.2019 r. 24.05.2019 r.
3/SM/2018 03.06.2019 r. 06.06.2019 r. 07.06.2019 r.
4/SM/2019 01.07.2019 r. 04.07.2019 r. 05.07.2019 r.
5/SM/2019 02.09.2018 r. 05.09.2019 r. 06.09.2019 r.
6/SM/2019 14.10.2019 r. 17.10.2019 r. 18.10.2019 r.

Zajęcia

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w sali szkoleniowej od godziny 18.00

Egzamin przewidywany jest w na godzinę 16.00

Poszczególne terminy zajęć praktycznych będą ustalane indywidualnie.

Opłaty

Zdobycie patentu sternika motorowodnego wiąże się z kosztem samego szkolenia, ale także przystąpienia do egzaminu oraz wydania dokumentu.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przewiduje zniżki dla uczniów i studentów.

Szkolenie

Cena kursu to 650 zł. W cenę wliczony jest podręcznik. Kwotę można wpłacić w całości lub w ratach, przelewem lub gotówką w kasie klubu.

Dla osób, które kończą kurs żeglarski w naszym Jacht Klubie, opłata za kurs motorowodny wynosi 450 zł.
Odnosi się to do kursów bezpośrednio poprzedzających kurs żeglarski lub po jego zakończeniu.

Konto

Numer rachunku: PKO S.A. 32 1240 4908 1111 0000 5357 9197

Egzamin

Podejście do egzaminu, składającego się z części teoretycznej i praktycznej, składanego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, kosztuje 250 zł.

Dla uczniów i studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, przewidziana jest zniżka 50% i w takim przypadku koszt egzaminu to 125 zł.

Opłata wnoszona jest gotówką, w dniu egzaminu, sekretarzowi komisji egzaminacyjnej. Prosimy nie przelewać opłaty za egzamin na konto Klubu.

Wydanie patentu

Koszt wydania patentu to 50 zł.

Uczniom i studentom, którzy nie ukończyli 26 roku życia, po przedstawieniu oryginału ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej przysługuje zniżka 50%. Wówczas koszt wydania patentu to 25 zł.

Opłatę wnosi się na konto Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, na konto wskazane we wniosku wygenerowanym on-line. Cała procedura wydania patentu oraz wymagane dokumenty jakie należy przesłać, zostały opisane jest na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Zobacz też
Dowiedz się więcej o procedurze uzyskania patentu sternika motorowodnego w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego