Poniżej znajduje się harmonogram kursów organizowanych w naszym jacht klubie w sezonie 2019 oraz informacja o opłatach związanych ze szkoleniem, egzaminem oraz wydaniem patentu.

Harmonogram

Nazwa Tryb Rozpoczęcie Zakończenie Egzamin
Wiosenny 1 Weekendowy 05.04.2019 r. 18.05.2019 r. 19.05.2019 r.
Wiosenny 2 Weekendowy 24.05.2019 r. 28.06.2019 r. 29.06.2019 r.
Letni Dzienny 06.07.2019 r. 18.07.2019 r. 19.07.2019 r.
Jesienny Weekendowy 30.08.2019 r. 11.10.2019 r. 12.10.2019 r.

UWAGI

Pierwszy kurs wiosenny przewiduje możliwość przedłużenia kursu o jeden tydzień.
Z uwagi na przypadające w tym roku święta wielkanocne końcem kwietnia, przewidujemy na długi weekend majowy zajęcia codzienne przez cały tydzień.
Kursy weekendowe wiosenne obejmują zajęcia teoretyczne prowadzone w piątki od godziny 17.00 do 20.00

Uruchomienie kursu letniego uzależnione będzie od liczby chętnych.
Wszystkie terminy egzaminów mogą ulec zmianie.

Opłaty

Zdobycie patentu żeglarza jachtowego wiąże się z kosztem samego szkolenia, ale także przystąpienia do egzaminu oraz wydania dokumentu. Polski Związek Żeglarski przewiduje zniżki dla uczniów i studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Szkolenie

Szkolenie przeprowadza Jacht Klub Pogoria III, w którym kadrę szkoleniową stanowi doświadczona kadra składająca się z żeglarzy będących instruktorami PZŻ, posiadających patenty kapitanów jachtowych oraz jachtowych sterników morskich posiadających patenty państwowe wydane przez PZŻ.

Cena kursu to 850 zł. W cenę wliczony jest podręcznik i wszystkie materiały szkoleniowe.
Kwotę można wpłacić w całości lub w ratach przelewem na podany poniżej rachunek, lub gotówką w kasie klubu.
Zaliczka wpłacana na konto klubu wymagana do zapisania wynosi 200 zł.
W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko kursanta oraz nazwę kursu, na który chce się zapisać (wiosenny 1, wiosenny 2, letni, jesienny)

Konto

Numer rachunku: PKO S.A. 32 1240 4908 1111 0000 5357 9197

Egzamin

Egzamin na państwowe patenty żeglarskie przeprowadza Polski Związek Żeglarski, w którego imieniu Komisję Egzaminacyjną wyznacza Śląski Okręgowy Związek Żeglarski.

Koszt egzaminu składanego przed KE powołaną przez PZŻ wynosi 250 zł.

Dla uczniów i studentów, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej przewidziana jest zniżka 50% i w takim przypadku koszt egzaminu to 125 zł.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapisać się na egzamin oraz wnieść opłatę do PZŻ przez stronę Polskiego Związku Żeglarskiego. Nie zarejestrowanie się na egzamin i brak uiszczenie opłaty przed egzaminem skutkuje brakiem możliwości podejścia do egzaminu.

Wydanie patentu

Państwowe patenty żeglarskie wydaje Polski Związek Żeglarski.

Koszt wydania patentu to 50 zł.

Uczniom i studentom, którzy nie ukończyli 26 roku życia, po przedstawieniu oryginału ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej przysługuje zniżka 50%. Wówczas koszt wydania patentu to 25 zł.

Opłatę wnosi się na konto Polskiego Związku Żeglarskiego, po wygenerowaniu wniosku on-line. Cała procedura opisana jest na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego. Polski Związek Żeglarski zobowiązuje się do wydania patentu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Zobacz też
Dowiedz się więcej o procedurze uzyskania patentu żeglarza jachtowego w Polskim Związku Żeglarskim