SRC (Short Range Certificate), jest to certyfikat operatora łączności bliskiego zasięgu, zaświadczający o umiejętności posługiwania się radiem UKF z przystawką DSC (Digital Selective Calling), działającym w ogólnoświatowym standardzie GDMS (Global Martitime Distress and Safety System) oraz znajomości procedur wzywania pomocy.

Koszt kursu RYA na świadectwo operatora bliskiego zasięgu (SRC) wynosi 350 zł + 45 zł za książkę i procedurę MAYDAY i obejmuje:

  • szkolenie teoretyczne
  • szkolenie praktyczne obsługi radiotelefonu i ćwiczenie procedur
  • podręcznik SRC RYA nr G31 (od 2014 roku obligatoryjny dla każdego uczestnika)
  • oryginalną aplikację RYA (od 2014 roku tylko takie wnioski można wysyłać)
  • pomoc w przygotowaniu (również formalności) do egzaminu

Najbliższy kurs odbędzie się w niedzielę, 9 lutego 2019 r.

Cena kursu to 395 zł. W cenę wliczony jest podręcznik oraz procedura MAYDAY.

Koszt egzaminu i wydania świadectwa to 60 GBP (ok. 300 zł – 320 zł).

Zobacz też
Dowiedz się więcej o prowadzonych przez nas szkoleniach