Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu na stopień sternika motorowodnego składanego przed komisją powołaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zdany egzamin upoważnia do otrzymania patentu, czyli dokumentu potwierdzającego zdobyte uprawnienia.

Uprawnienia

Posiadanie patentu sternika motorowodnego uprawnia do:

  • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.
  • Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
  • Osobom, które nie ukończyły 16. roku życia uprawnienia ograniczone są do prowadzenia jachtów motorowodnych o mocy silnika do 60 kW.

Wymagania egzaminacyjne

Warunkiem uzyskania przez osobę patentu sternika motorowodnego jest:

  • Ukończony 14. rok życia.
  • Zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego.

Terminarz szkoleń

Zapoznaj się z terminarzem i cennikiem szkoleń na stopień sternika motorowodnego na rok 2019

Zobacz też
Dowiedz się więcej o procedurze uzyskania patentu sternika motorowodnego w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, po zdanym egzaminie
Dowiedz się więcej o prowadzonych przez nas szkoleniach