Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego składanego przed komisją powołaną przez Polski Związek Żeglarski. Zdany egzamin upoważnia do otrzymania patentu, czyli dokumentu potwierdzającego zdobyte uprawnienia.

Uprawnienia

Posiadanie patentu żeglarza jachtowego uprawnia do:

  • Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych.
  • Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Wymagania egzaminacyjne

Warunkiem uzyskania przez osobę patentu żeglarza jachtowego jest:

  • Ukończony 14. rok życia.
  • Zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności na stopień żeglarza jachtowego.

Szkolenia na stopień żeglarza jachtowego prowadzone są w dwóch trybach – weekendowym i codziennym.

Szkolenia

W ciągu roku odbywają się dwa kursy weekendowe – wiosenny i jesienny. W tym trybie, zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 9:30 do 17:30. W przypadku, gdy warunki pogodowe nie pozwalają na prowadzenie zajęć praktycznych, w tym czasie kontynuowane są zajęcia teoretyczne. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy niesprzyjające warunki nie pozwalają na przeprowadzenie pełnego szkolenia praktycznego w weekendy, zajęcia mogą zostać przeniesione na popołudnia w pozostałe dni tygodnia.

W okresie wakacji letnich prowadzony jest też zwykle jeden, dodatkowy kurs dzienny. W tym wariancie zajęcia odbywają się codziennie w godzinach od 9:30 do 17:30. Jest to kurs w szczególności przeznaczony dla młodzieży, która w tym okresie jest wolna od zajęć szkolnych.

Terminarz szkoleń

Zapoznaj się z terminarzem i cennikiem szkoleń na stopień żeglarza jachtowego na rok 2019

Zobacz też
Dowiedz się więcej o procedurze uzyskania patentu żeglarza jachtowego w Polskim Związku Żeglarskim, po zdanym egzaminie
Dowiedz się więcej o prowadzonych przez nas szkoleniach