W naszym Jacht Klubie prowadzona jest szkółka regatowa w klasie Optimist. Do szkółki mogą zapisywać się dzieci i młodzież w wieku od 7 do 14 lat.

Szkółka jest ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu, szansą na rozwój zainteresowań, ale przede wszystkim znakomitą okazją do stawiania pierwszych kroków w żeglarskim sporcie, jak również doskonalenia umiejętności, a także sportowego współzawodnictwa.

szkółka regatowa

Dzieci i młodzież należąca do naszej szkółki uczestniczą w cyklu regat pod nazwą Południowa Liga Optimista organizowanych przez Śląski Okręgowy Związek Żeglarski odbywających się na różnych akwenach południowej Polski.

Zobacz też
Strona internetowa Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego